جناب حسین رمضانی

سوابق شغلی:

  • قائم مقام بسیج دانشجویی دانشگاه ولیعصر (عج)
  • مسئول کانون تحلیل و بررسی دانشگاه ولیعصر (عج)
  • مسئول کانون مهدویت دانشگاه ولیعصر (عج)
  • موسس بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعو (عج)
  • دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار رفسنجان
  • مدیر مسئول ماهنامه خط سبز مهدوی
  • موسس مدارس یاران آفتاب
  • نماینده مجمع جهانی اندیشه راهبردی مهدویت در رفسنجان